ID Nr. PMIF/12/2018/2/04

Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”

IntegrācijaSabiedrības integrācijas fondsTrešo valstu pilsoņu integrācijasZināšanas par kultūru

Projekta finansējums: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

 Projektu veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ietvaros pieejamais finansējums (75%) un valsts budžeta līdzekļi (25%) atbilstoši MK noteikumu Nr. 433 19. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.

Projekta realizācijas laiks – 2022. gada 1. augusts – 2023. gada 30. oktobris
Projekta budžets – 47 395,48 EUR
Projekta vadītāja – Maija Burima

Projekta aktualitātes