10.06.2019

03.06.2019.-07.06.2019. notika projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Rīgā

No 2019. gada 3. jūnija  līdz 7. jūnijam Rīgas vakara ģimnāzijā norisinājās Daugavpils Universitātes realizētā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr.2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr.1 „Integrācija” un aktivitātes Nr.12  „Nacionālā līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs”” (granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04) otrais posms.

Starpkultūru komunikācijas zināšanas un prasmes pilnveidoja viena grupa (20 cilvēku). Projekta dalībniekiem tika piedāvātas daudzveidīgas kursu tēmas par kultūru, globalizāciju, identitāti, starpkultūru komunikācijas veidiem un stiliem, un aspektiem, kuri ietekmē viedokļa un attieksmes formēšanu un reprezentāciju.

Katrs dalībnieks saņēma apliecību par starpkultūru komunikācijas zināšanu un prasmju pilnveides kursu apgūšanu 40 akadēmisko stundu apjomā. Projektā iesaistītā mērķauditorija atzina, ka ir paaugstinājusi savu profesionālo kompetenci un iegūtās zināšanas tiks izmantotas risinot dažādas starpkultūru komunikācijas situācijas.

Nākamās grupas tiks komplektētas Jēkabpilī,  Liepājā un Priekuļos.

Informācija un pieteikšanās:

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA