Projekti

  ID Nr. 2024.LV/UKR_KO/003/L2

  “STIPRI KOPĀ – 3. СИЛЬНІ РАЗОМ – 3”

  Projekta vispārīgais mērķis – nodrošināt kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.
  Projekta specifiskais mērķis – īstenojot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus, stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību, veicināt mērķauditorijas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu.
  Īstenošanas laiks – 01.03.2024.-31.12.2024.

  • Īstenot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus Ukrainas civiliedzīvotāju adaptācijai Latvijā
  • Stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību
  • Veicināt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu
  HakatonsIntegrācijaKultūrorientācijas kursi un mācību ekskursijasSabiedrības integrācijas fondsSaliedēšanās pasākumiUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā
  ID Nr. 2024.LV/LVUKR//007/L19

  Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem 2024

  Projekta mērķis - Nodrošināt bezmaksas latviešu valodas kursus, sākot no A1 valodas prasmes līmeņa un atbilstoši sākotnējam valodas prasmes līmenim, pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību.
  Īstenošanas laiks – 15.05.2024.-06.12.2024.

  IntegrācijaLatviešu valodas apguveSabiedrības integrācijas fondsUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā
  ID Nr. 2023.LV/UKR_KO/2/18

  STIPRI KOPĀ – 2. СИЛЬНІ РАЗОМ- 2

  Projekta vispārīgais mērķis – nodrošināt kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.
  Projekta specifiskais mērķis – īstenojot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus, stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību, veicināt mērķauditorijas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu.
  Īstenošanas laiks – 01.07.2023.-31.12.2023.

  • Īstenot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus Ukrainas civiliedzīvotāju adaptācijai Latvijā
  • Stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību
  • Veicināt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu
  IntegrācijaKultūrorientācijas kursi un mācību ekskursijasSabiedrības integrācijas fondsSaliedēšanās pasākumiUkrainas civiliedzīvotāji LatvijāZiemassvētku izstāde-tirdziņš
  ID Nr. 2023.LV/UKR_KO/06

  “STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ”

  Projekta vispārīgais mērķis – nodrošināt kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.
  Projekta specifiskais mērķis – īstenojot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus, stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību, veicināt mērķauditorijas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu.
  Īstenošanas laiks – 01.07.2023.-31.12.2023.

  • Īstenot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus Ukrainas civiliedzīvotāju adaptācijai Latvijā
  • Stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību
  • Veicināt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu
  HakatonsIntegrācijaKultūrorientācijas kursi un mācību ekskursijasSabiedrības integrācijas fondsSaliedēšanās pasākumiUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā
  ID Nr. PMIF/13.2./2023/1/10

  Mans latviešu valodas portfolio

  Projekta mērķis – latviešu valodas kompetences veidošana trešo valstu pilsoņiem, uzlabojot tās lietošanu ikdienas saziņā un veicinot pilnvērtīgu līdzdalību visās sabiedrības dzīves jomās.
  Projekta realizācijas laiks: 01.08.2023. – 31.07.2026.

  • Latviešu valodas kompetences veidošana trešo valstu pilsoņiem
  • Latviešu valodas lietošanas uzlabošana ikdienas saziņā
  • Pilnvērtīgas līdzdalības visās sabiedrības dzīves jomās veicināšana
  IntegrācijaLR Kultūras ministrijaPMIFSarunu valodas klubsTrešo valstu valstspiederīgie
  ID Nr. 2023.LV/LVUKR/2/1
  • Sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem latviešu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņai sadzīves situācijās, profesionālo pienākumu veikšanai un efektīvai adaptācijai Latvijas sociālajā dzīvē un kultūrtelpā
  • Nodrošināt pilnvērtīgu integrāciju pilsoniskajā sabiedrībā
  IntegrācijaLatviešu valodas apguveSabiedrības integrācijas fondsUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā
  ID Nr. 2023.LV/LVUKR/33
  • Sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem latviešu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņai sadzīves situācijās, profesionālo pienākumu veikšanai un efektīvai adaptācijai Latvijas sociālajā dzīvē un kultūrtelpā
  • Nodrošināt pilnvērtīgu integrāciju pilsoniskajā sabiedrībā
  IntegrācijaLatviešu valodas apguveSabiedrības integrācijas fondsUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā
  ID Nr. AIF/2022/KAPAC2/108

  “KAPITĀLS: Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”

  Projekta realizācijas laiks – 01.08.2022 – 31.01.2024

  • Biedrības “Attīstības stratēģija”
  • NVO tīklojuma „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” darbības izvērtēšana un aktualizēšana
  • Labās prakses pārņemšana Norvēģijas NVO
  • Jaunu metožu darbam ar mazākumtautību pārstāvjiem, trešo valstu valstspiederīgajiem apguve
  • Biedrības mājas lapas pilnveide
  Aktīvo iedzīvotāju fondsKapacitāteSadarbības tīklojumi
  ID Nr. 2022.LV/LVUKR/07
  • Sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem latviešu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņai sadzīves situācijās, profesionālo pienākumu veikšanai un efektīvai adaptācijai Latvijas sociālajā dzīvē un kultūrtelpā
  • Nodrošināt pilnvērtīgu integrāciju pilsoniskajā sabiedrībā
  IntegrācijaLatviešu valodas apguveSabiedrības integrācijas fondsUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā
  ID Nr. PMIF/12/2018/2/04

  Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”

  Projekta tiešais mērķis – Stiprināt spēju koordinēt un īstenot trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus, pilnveidojot integrācijas procesā iesaistīto speciālistu starpkultūru komunikācijas prasmes zināšanas un zināšanas par kultūras daudzveidību. Projekta vispārīgais mērķis – Trešo valstu valstspiederīgo koordinācijas sistēmas un sadarbības tīkla trešo valstu valstspiederīgo atbalstam izveide Latvijā.

  • Stiprināt spēju koordinēt un īstenot trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus
  • Integrācijas procesā iesaistīto speciālistu starpkultūru komunikācijas prasmes zināšanas
  • Zināšanas par kultūras daudzveidību
  IntegrācijaSabiedrības integrācijas fondsTrešo valstu pilsoņu integrācijasZināšanas par kultūru