03.03.2020

Uzsāktas projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Krāslavā

No 2019. gada 1. marta Daugavpils Universitātē tiek realizēts Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr.2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr.1 „Integrācija” un aktivitātes Nr.12  „Nacionālā līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” projekts „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs””, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04.

2020.gada 21.februārī Krāslavas Valsts ģimnāzijā sāktas projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs”” (granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04) aktivitātes. 16 dažādu jomu speciālisti, kuri ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem uzsāka starpkultūru komunikācijas kursus. Projekta laikā tiks pilnveidotas dalībnieku starpkultūru komunikācijas zināšanas un prasmes.

Kursus docē DU mācībspēki un citi lektori – Dr. philol. prof. Elīna Vasiļjeva, Dr. philol. doc. Rudīte Rinkeviča, Mg. hist. lekt. Dmitrijs Oļehnovičš, Mg. philol. Iveta Ratinīka, Mg. hist. Signita Gabrāne un projekta mērķauditorijas pārstāvis, trešo valstu valstspiederīgais Mg.oec. Teodor Bykovskiy (Teodors Bikovskis).

Informācija

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA