20.09.2019

Norisinās projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Liepājā

No 2019. gada 1. marta Daugavpils Universitātē tiek realizēts Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr.2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr.1 „Integrācija” un aktivitātes Nr.12  „Nacionālā līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” projekts „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs””, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04.

2019.gada 13.septembrī Liepājas Universitātē sāktas projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs”” (granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04) aktivitātes. 20 dažādu jomu speciālisti, kuri ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem uzsāka starpkultūru komunikācijas kursus. Projekta laikā tiks pilnveidotas dalībnieku starpkultūru komunikācijas zināšanas un prasmes.

Kursus docē DU mācībspēki un citi lektori – Dr.philol. prof. Elīna Vasiļjeva, Dr.philol. doc. Rudīte Rinkeviča, Mg.hist. lekt. Dmitrijs Oļehnovičš, Mg.philol. Iveta Ratinīka, Mg.hist. Signita Gabrāne un projekta mērķauditorijas pārstāve, trešo valstu valstspiederīgā Inessa Kozlovska.

Nākamā grupa tiks komplektēta Priekuļos (2019. gada oktobris).

Informācija un pieteikšanās:

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA