20.08.2019

07.08.2019.-08.08.2019. notika projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” tīklojuma seminārs

2019.gada 7. un 8. augustā Aglonā notika Daugavpils Universitātes realizētā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr.2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr.1 „Integrācija” un aktivitātes Nr.12 „Nacionālā līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs””, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04, tīklojuma seminārs.

Tīklojuma seminārā piedalījās 30 starpkultūru komunikācijas kursu dalībnieki no Daugavpils un Rīgas. Semināra laikā dalībnieki pilnveidoja starpkultūru komunikācijas zināšanas un prasmes, piedaloties Daugavpils Universitātes docētāju vadītajās nodarbībās par reliģijas komponenti starpkultūru komunikācijā, novadu tradīciju izmantošanu starpkultūru komunikācijas aktivitātēs, Latgales piemēru starpkultūru komunikācijā un daudzkultūru pasaules realitāti. Nodarbības tika papildinātas ar interaktīviem uzdevumiem un grupu darbiem, vēsturisko un kultūrvēsturisko aspektu un lauka izpētes darba formu (Aglonas bazilikas un Aglonas maizes muzeja apmeklējums).

Tīklojuma semināra dalībniekiem bija iespēja pielietot praksē starpkultūru komunikācijas kursos apgūtās teorijas un metodes, diskutēt par to efektivitāti un dalīties pieredzē.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA