Kontakti

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”

Adrese: Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401,313. kab.

E-pasts: intelekta.parks@inbox.lv

Reģistrēta: 2011. gada 13. decembrī

Vien. reģ. Nr. 40008187126

Bankas konts: LV92RIKO0002013248096

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.