20.02.2019

Atbalstīts DU projekts „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs””

Projekta mērķauditorija: pedagogi, medicīnas darbinieki, PMLP darbinieki, policijas un glābšanas dienestu darbinieki, kas ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projektu ieviesīs un kursus vadīs Daugavpils Universitātes lektori ar lielu darba pieredzi.

Informācija un pieteikšanās:

Pirmās grupas tiks komplektētas Daugavpilī. Informācija par nākamo grupu komplektēšanu tiks papildināta.

Kursi tiks organizēti Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projekta Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs”, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04, ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar  Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA