30.06.2020

Veiksmīgi noslēdzies projekts „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs””, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04

Daugavpils Universitāte  ir veiksmi realizējusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr.2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr.1 „Integrācija” un aktivitātes Nr.12  „Nacionālā līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” projektu „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs””, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04.

Projekta tiešais mērķis – stiprināt spēju koordinēt un īstenot trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus, pilnveidojot integrācijas procesā iesaistīto speciālistu  starpkultūru komunikācijas prasmes zināšanas un zināšanas par kultūras daudzveidību.

Projekta vispārīgais mērķis – trešo valstu valstspiederīgo koordinācijas sistēmas un sadarbības tīkla trešo valstu valstspiederīgo atbalstam izveide Latvijā.

Projekta ieviešana tika uzsākta 2019.gada 1.martā, pabeigta – 2020.gada 30.jūnijā.

Projekta pedagoģiskā vadītāja – Maija Burima, DU profesore

Projekta vadītāja – Inese Valtere, DU Mūžizglītības centra metodiķe

Projekta laikā tika novadīti starpkultūru komunikācijas kursi Daugavpilī (3 grupas, 45 cilvēki), Rīgā (1 grupa, 20 cilvēki), Jēkabpilī (1 grupa, 20 cilvēki), Liepājā (1 grupa, 20 cilvēki), Priekuļos (1 grupa, 20 cilvēki) un Krāslavā (1 grupa, 16 cilvēki). Kopumā projektā tika iesaistīti 141 dažādu jomu speciālisti, kuri ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta ieviešana tika pielāgota Covid-19 pandēmijas situācijai (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), nodrošinot arī attālinātas nodarbības.

Kursus docēja DU mācībspēki un citi lektori – DU profesore Elīna Vasiļjeva, DU docente Rudīte Rinkeviča, vēstures zinātņu maģistrs Dmitrijs Oļehnovičs, literatūrzinātniece, pedagoģe un politiķe Iveta Ratinīka, vēstures zinātņu maģistre Signita Gabrāne un projekta mērķauditorijas pārstāvji, trešo valstu valstspiederīgie – Baltkrievijas pilsone Inessa Kozlovska un Krievijas pilsonis, ekonomikas zinātņu maģistrs Teodor Bykovskiy (Teodors Bikovskis).

Kursu noslēgumā katrs dalībnieks saņēma apliecību par starpkultūru komunikācijas zināšanu un prasmju pilnveides kursu apgūšanu 40 akadēmisko stundu apjomā. Projektā iesaistītā mērķauditorija atzina, ka ieguva mūsdienīgas un aktuālas zināšanas par starpkultūru komunikāciju, kuras izmantot darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta ietvaros tika organizēti 6 tīklojuma semināri, kuru mērķis ir jaunu zināšanu un prasmju iegūšana, dalībnieku pieredzes apmaiņa par starpkultūru komunikācijas kursos apgūto zināšanu izmantošanu praksē, ekspertu viedokļu par integrācijas sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem, esošo un iespējamo problēmu risinājumu izvērtēšana. Semināros piedalījās 90 (katrā seminārā 15 dalībnieki) starpkultūru komunikācijas kursu dalībnieki no Daugavpils, Rīgas, Jēkabpils, Liepājas, Priekuļiem un Krāslavas. Tīklojuma semināros kursus vadīja DU mācībspēki un citi lektori – DU profesore Dzintra Iliško, literatūrzinātniece, pedagoģe un politiķe Iveta Ratinīka, DU lektors, vēstures zinātņu maģistrs Dmitrijs Oļehnovičs, DU docente Ingrīda Kupšāne un DU lektors, vēstures zinātņu maģistrs Andris Kupšāns.

Projekta partneris DU Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks” aicināja projekta dalībniekus pievienoties sociālā tīkla vietnē Facebook izveidotajam profilam „Trešo valstu valstspiederīgo sadarbības un atbalsta tīkls” un šajā vietnē iniciēt tālākās sadarbības pasākumus, piesaistot tai profilā reģistrētos trešvalstniekus.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA