04.04.2019

Uzsāktas projekta “Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: “Starpkultūru dialogs” aktivitātes

No 2019. gada 1. marta Daugavpils Universitātē tiek realizēts Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr.2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr.1 „Integrācija” un aktivitātes Nr.12  „Nacionālā līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” projekts „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs””, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04.

2019. gada 4. aprīlī Daugavpils Universitātē 3 grupas (kopā 45 dažādu jomu speciālisti, kuri ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem) uzsāka starpkultūru komunikācijas kursus. Projekta laikā tiks pilnveidotas dalībnieku starpkultūru komunikācijas zināšanas un prasmes.

Nākamās grupas tiks komplektētas Rīgā, Liepājā, Jēkabpilī un Priekuļos.

Informācija un pieteikšanās:

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA