15.06.2020

Notika divi projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” tīklojuma semināri

2020. gada 5. un 6. jūnijā Aglonā notika Daugavpils Universitātes realizētā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr.2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr.1 „Integrācija” un aktivitātes Nr.12 „Nacionālā līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs””, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04, trešais tīklojuma seminārs.

Tīklojuma seminārā piedalījās 15 starpkultūru komunikācijas kursu dalībnieki no Rīgas, Liepājas, Jēkabpils un Priekuļiem. Seminārā nodarbības vadīja DU profesore Dzintra Iliško un literatūrzinātniece, pedagoģe un politiķe Iveta Ratinīka. Nodarbībā „Izaicinājums – dzīvot kopā – daudzkultūru pasaules realitāte” Dz. Iliško pastāstīja par daudzveidības diskursu sabiedrībā, starpkultūru izglītību, indentitāti un starpkultūru dialoga neesamības sekām. I. Ratinīkas nodarbībā „Dzimumu aspekts starpkultūru komunikācijā” semināra dalībnieki diskutēja par dažādiem stereotipiem par sievietēm un vīriešiem, uzzināja, kā sievietes un vīrieši realizējas sabiedrībā (izglītība, zinātne, politika) un ģimenē, un sniedza rekomendācijas semināra atziņu pārnesei uz darbu ar trešvalstniekiem.

2020. gada 12. un 13. jūnijā Aglonā notika ceturtais projekta tīklojuma seminārs. Tajā piedalījās 15 starpkultūru komunikācijas kursu dalībnieki no Rīgas, Liepājas, Jēkabpils un Priekuļiem. Seminārā nodarbības vadīja DU profesore Dzintra Iliško un vēsturnieks Dmitrijs Oļehnovičs. Dz. Iliško nodarbībā „Izaicinājums – dzīvot kopā – daudzkultūru pasaules realitāte” sniedza ieskatu kultūru daudzveidības jautājumos. D. Oļehnovičs nodarbībā „Reliģijas komponente starpkultūru komunikācijā” iepazīstināja projekta mērķauditoriju par reliģiju izcelšanos, pasaules reliģijām un to īpatnībām un reliģisko situāciju Latvijā, sniedza rekomendācijas semināru atziņu pārnesei uz darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Tīklojuma semināru nodarbības tika papildinātas ar interaktīviem uzdevumiem un grupu darbiem. Dalībniekiem bija iespēja pielietot praksē starpkultūru komunikācijas kursos apgūtās teorijas un metodes, diskutēt par to efektivitāti un dalīties pieredzē. Aptaujas anketās projekta dalībnieki atzīmēja, ka ieguvuši noderīgas zināšanas, kuras spēs pielietot darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Informācija un pieteikšanās:

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA