Pētniecība

Bibliotēka

Bibliotēkas krājums – 1193 vienības. Biedrības “Intelekta parks” bibliotēkā atrodama daiļliteratūra, zinātniskā literatūra, filozofiskā literatūra, garīgā literatūra, mācību literatūra, biogrāfijas, periodikas izdevumi u. tml.

Bibliotēkas krājumu veido Oregonas latviešu apvienības dāvinājums, Ineses Paklones dāvinājums, kā arī biedrības iegādātās grāmatas.