29.06.2020

Notika noslēdzošie projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” tīklojuma semināri

2020. gada 26. un 27. jūnijā Aglonā notika Daugavpils Universitātes realizētā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr.2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr.1 „Integrācija” un aktivitātes Nr.12 „Nacionālā līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs””, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04, piektais tīklojuma seminārs.

Tīklojuma seminārā piedalījās 15 starpkultūru komunikācijas kursu dalībnieki no Rīgas, Daugavpils, Jēkabpils un Priekuļiem. Seminārā nodarbības vadīja DU profesore Dzintra Iliško un literatūrzinātniece, pedagoģe un politiķe Iveta Ratinīka. Nodarbībā „Izaicinājums – dzīvot kopā – daudzkultūru pasaules realitāte” Dz. Iliško pastāstīja par dažādības diskursu sabiedrībā, izglītībā un kultūru mijiedarbību. I. Ratinīkas nodarbībā „Dzimumu aspekts starpkultūru komunikācijā” semināra dalībnieki diskutēja par dzimumu līdztiesību un socializāciju, dzimumu proporcijām dažādās nozarēs un stereotipiem par sievietēm un vīriešiem. Lektores sniedza rekomendācijas semināra atziņu pārnesei uz darbu ar trešvalstniekiem.

2020. gada 28. jūnijā Aglonā notika sestais projekta tīklojuma seminārs. Tajā piedalījās 15 starpkultūru komunikācijas kursu dalībnieki no Krāslavas un Daugavpils. Seminārā nodarbības vadīja DU profesore Dzintra Iliško. Dz. Iliško nodarbībā „Izaicinājums – dzīvot kopā – daudzkultūru pasaules realitāte” pastāstīja par kultūrkompetenci, toleranci un daudzveidības diskursu sabiedrībā, diskutējot par sabiedrības grupu atšķirībām. Lektore sniedza rekomendācijas semināru atziņu pārnesei uz darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Tīklojuma semināru nodarbības tika papildinātas ar interaktīviem uzdevumiem un grupu darbiem. Dalībniekiem bija iespēja pielietot praksē starpkultūru komunikācijas kursos apgūtās teorijas un metodes, diskutēt par to efektivitāti un dalīties pieredzē. Aptaujas anketās projekta dalībnieki atzīmēja, ka ieguvuši noderīgas zināšanas, kuras spēs pielietot darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta partneris DU Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks” aicināja tīklojuma semināra dalībniekus pievienoties sociālā tīkla vietnē Facebook izveidotajam profilam „Trešo valstu valstspiederīgo sadarbības un atbalsta tīkls” un šajā vietnē iniciēt tālākās sadarbības pasākumus, piesaistot tai profilā reģistrētos trešvalstniekus. Tīklojuma laikā tika izvērtētas iespējas izstrādāt un iesniegt projektus dažādu programmu grantos un projektu uzsaukumos.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA