19.06.2020

Noslēdzās projekta „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”” aktivitātes Krāslavā

No 2019. gada 1. marta Daugavpils Universitātē tiek realizēts Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr.2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr.1 „Integrācija” un aktivitātes Nr.12  „Nacionālā līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” projekts „Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem:  „Starpkultūru dialogs””, granta līguma Nr. PMIF/12/2018/2/04.

2020.gada 21. februārī, 7. martā, 5. jūnijā, 13. jūnijā un 17. jūnijā Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika klātienes starpkultūru komunikācijas kursi 16 dažādu jomu speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekta ieviešana tika pielāgota Covid-19 pandēmijas situācijai (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), nodrošinot arī attālinātas nodarbības. 29. aprīlī projekta dalībniekiem notika videolekcija, bet 27. maijā tika organizēta nodarbība video konferenču platformā ZOOM.

Kursus docēja DU mācībspēki un citi lektori – DU profesore Elīna Vasiļjeva, DU docente Rudīte Rinkeviča, vēstures zinātņu maģistrs Dmitrijs Oļehnovičs, literatūrzinātnes maģistre un politiķe Iveta Ratinīka, vēstures zinātņu maģistre Signita Gabrāne un projekta mērķauditorijas pārstāvis, trešo valstu valstspiederīgai, ekonomikas zinātņu maģistrs Teodor Bykovskiy (Teodors Bikovskis).

Katrs dalībnieks saņēma apliecību par starpkultūru komunikācijas zināšanu un prasmju pilnveides kursu apgūšanu 40 akadēmisko stundu apjomā. Projektā iesaistītā mērķauditorija atzina, ka ieguva mūsdienīgas un aktuālas zināšanas par starpkultūru komunikāciju, kuras izmantot darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA