ID Nr. AIF/2022/KAPAC2/108

“KAPITĀLS: Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”

Aktīvo iedzīvotāju fondsKapacitāteSadarbības tīklojumi

Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “KAPITĀLS: Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, ID Nr. AIF/2022/KAPAC2/108, ietvaros, biedrība Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” attīstīs organizācijas darbību un pārvaldi, paaugstinās biedrības cilvēkresursu veiktspēju efektīvas sadarbības un inovatīvu pakalpojumu tālākai nodrošināšanai. Analizējot savus sasniegumus un problēmas, tiks noteiktas biedrības vajadzības, lai apzinātos savu izaugsmes potenciālu.

Viens no projekta galvenajiem uzdevumiem sekmīga projekta mērķa sasniegšanā tiks nodrošināts, īstenojot uz biedrības izaugsmi orientētu aktivitāšu kopu: izstrādāt biedrības “Attīstības stratēģiju”, iekļaujot tajā sabiedrībai aktuālus starpdisciplinārus izglītības, kultūras un sociālos pakalpojumus; biedrības “Intelekta parks” izveidotā Latgales NVO tīklojuma „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” darbības izvērtēšana un aktualizēšana; labās prakses pārņemšanam Norvēģijas NVO; jaunu metožu darbam ar mazākumtautību pārstāvjiem, trešo valstu valstspiederīgajiem apguve; biedrības mājas lapas pilnveide, kuras rezultātā tiks sniegta pārskatāma informācija par sabiedrībai paredzētām iespējām, piedāvājot vienotu biedrības komunikatīvo telpu.

Projekta realizācijas laiks – 2022. gada 1. augusts – 2024. gada 31. janvāris

Projekta budžets – 17 248,99 EUR

Projekta vadītāja – Maija Burima

Projekta aktualitātes