02.02.2023

Biedrība “Intelekta parks” stiprinās vadības un sadarbības prasmes

Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “KAPITĀLS: Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, ID Nr. AIF/2022/KAPAC2/108, ietvaros tiks uzsākta apmācību programmas “NVO vadības un sadarbības prasmju stiprināšana stratēģiskās darbības efektivizēšanai un modernizēšanai” īstenošana, kas paredziespēju biedrības biedriem ikdienas darbā ieviest un pielietot mērķu izvirzīšanas un to sasniegšanas novērtējuma pieeju, veidos labvēlīgu savstarpējo mikroklimatu un efektīvu sadarbību ar ārējiem partneriem, tostarp, citām NVO Latvijā un Norvēģijā. Aktivitāte sniegs izpratni par biedrības zīmola atpazīstamības veidošanas nepieciešamību un biedrības darbības mērogu paplašināšanas sniegtajām iespējām, vienlaikus nodrošinot precīzāku fokusu uz konkrētām mērķgrupām un izpratni par starpdisciplinaritātes resursiem jaunu izglītības instrumentu izveidē.

Apmācības tiek plānotas četros tematiskajos blokos.

1. tēmas “Organizācijas personāla, finanšu un risku pārvaldība nepārtrauktas darbības nodrošināšana, katra biedrības biedra stipro pušu izmantošana biedrības darbības efektivizēšanā” apguve notiks jau 2023. gada 23. februārī, ko vadīs pazīstama personības attīstības un motivācijas programmu autore Daina Einberga.

Apmācības notiks ar Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “KAPITĀLS – kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, granta līguma Nr.AIF/2022/KAPAC2/108 finansiālu atbalstu.