25.02.2023

Notika biedrības “Intelekta parks” biedru apmācību 1. posms

2023. gada 23. februārī notika biedrības “Intelekta parks” apmācības “Organizācijas personāla, finanšu un risku pārvaldība nepārtrauktas darbības nodrošināšana, katra biedrības biedra stipro pušu izmantošana biedrības darbības efektivizēšanā”, kurās piedalījās 30 biedri.

Apmācības, ko vadīja pazīstama personības attīstības un motivācijas programmu autore Daina Einberga, tika aizvadītas brīvā, nepiespiestā gaisotnē, jo Dainas harizma un suģestējošais veids, kā tiek pasniegta informācija, aizrāva pilnīgi visus. Pirmā apmācību dienas daļa tika veltīta koučinga, ar kura palīdzību tika attīstīta biedru orientācija uz rezultātu sasniegšanu. Ikviens klātsesošais iepazina koučinga teorētiskos aspektus un centās tos ieviest praktiski, sadarbojoties ar citiem biedriem, strādājot pāros un grupās, kā rezultātā notika katra biedra lomas un uzdevumu apzināšanās, kā arī katra personības potenciāls un prasmes biedrības mērķu sasniegšanā.

Otrajā apmācību daļā biedri iepazina līdz šim nepieredzētu praksi – supervīzijas, kuru laikā tika apzinātas biedru un biedrības stiprās un vājās puses, klātesošie argumentēja savu nostāju un mācījās izprast emocijas un atbildības robežas. Apmācību laikā tika formulētas jaunas idejas, pārrunāti profesionālās izdegšanas novēršanas pasākumi, kopumā tika uzlabotas sadarbības prasmes un stiprinātas savstarpējās attiecības.

Pēc apmācībām, lai arī mazliet noguruši, taču ļoti iedvesmoti, vairums biedrības biedru atzina, ka tās bija ļoti vērtīgas apmācības ne tikai biedrības kapacitātes stiprināšanā, bet arī viņu pašu personības izaugsmē.

Nākamās apmācības notiks 2023. gada 9. martā, kad biedrībā viesosies Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne.

Apmācības notika ar Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “KAPITĀLS – kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, granta līguma Nr.AIF/2022/KAPAC2/108 finansiālu atbalstu.