30.03.2023

Biedrības “Intelekta parks” biedri apguva mūsdienīgu izglītības instrumentu izveides un aktuāla mācību satura izstrādes prasmes

2023. gada 9. un 30. martā notika apmācību 2. posms – “Mūsdienīgu izglītības instrumentu izveide un aktuāla mācību satura izstrāde, izmantojot inovatīvas izglītības formas un platformas; prasmes noteikt fokusgrupu vajadzības”.

Nodarbību 9. martā vadīja Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne. Nodarbības laikā viņa stāstīja par dažādiem izaicinājumiem latviešu valodas apguves procesā – kā izvairīties no sensitīvām tēmām, cik svarīgi ir pārzināt kursu dalībnieku nacionālās īpatnības, kā ievērot toleranci klātienes un attālināto mācību laikā.

30. martā ar biedrības biedriem strādāja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības sabiedrisko attiecību speciāliste, izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos Ilona Bohāne un iepazīstināja ar platformas LearningApps iespējām. Ikviens varēja praktiski padarboties un izveidot savus uzdevumus un pārbaudīt citas zināšanas.

Apmācības notiks ar Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “KAPITĀLS – kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, granta līguma Nr.AIF/2022/KAPAC2/108 finansiālu atbalstu