Biedrības valdes priekšsēdētāja piedalās Latgales-Sēlijas kontaktbiržā

2022. gada 26. septembrī Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” valdes priekšsēdētāja Maija Burima piedalījās Sēlijas–Latgales kontaktbiržā. Pasākumu organizēja kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, citu valsts un pašvaldību iestāžu un NVO pārstāvjiem. Savas uzstāšanās laikā M. Burima prezentēja biedrības “Intelekta parks” darbības virzienus un sasniegtos rezultātus, kā arī aicināja citas NVO sadarboties AIF finansētā projekta “KAPITĀLS – kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, granta līguma Nr.AIF/2022/KAPAC2/108, ietvaros, īstenojot kopīgus tīklošanās pasākumus.

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.