02.03.2023

Biedrības “Intelekta parks” biedri apgūs mūsdienīgu izglītības instrumentu izveides un aktuāla mācību satura izstrādes prasmes

2023. gada 9. un 30. martā notiks apmācību 2. posms – “Mūsdienīgu izglītības instrumentu izveide un aktuāla mācību satura izstrāde, izmantojot inovatīvas izglītības formas un platformas; prasmes noteikt fokusgrupu vajadzības”.

Nodarbību 9. martā vadīs Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne, savukārt 30. martā ar biedrības biedriem strādās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības sabiedrisko attiecību speciāliste, izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumosIlona Bohāne.

Apmācības notiks ar Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “KAPITĀLS – kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, granta līguma Nr.AIF/2022/KAPAC2/108 finansiālu atbalstu.