30.09.2023

Aizvadīts biedrības “Intelekta parks” pieredzes apmaiņas darbseminārs “Mācīties darot”

2023. gada 25. septembrī Daugavpilī notika Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” pieredzes apmaiņas darbseminārs “Mācīties darot”, ko vadīja Norvēģijas nevalstiskās organizācijas “Omsozams Venner” valdes priekšsēdētāja Ingeborga Mikalsena (Ingebjørg Mikalsen) un biedrības locekle Merete Bona-Flatas (Merete Bøhn-Flatås).

Semināra vadītājas iepazīstināja ar Norvēģijas nevalstisko organizāciju darbības princiem savas NVO darbības mērķiem, inovatīvām praksēm tajās jomās, kas biedrībai “Omsozams Venner” sakrīt ar biedrības “Intelekta parks” startēģiskajiem virzieniem.

Pievēršoties izglītības pīlāram, Norvēģijas kolēģi iepazīstināja ar inovatīvām pieejām bērnu un pusaudžu ekoizglītībā un norvēģu valodas integrēšanu izglītojamo no bēgļu ģimenēm mācību procesā. Merete un Ingeborga iepazīstināja ar vairākām didaktiskajām tehnikām un dažādām interaktīvām metodēm darbā ar dažāda vecuma un tautību mērķauditoriju. Klātesošo vieslielāko interesi izraisīja Norvēģijas kolēģu stāstītais par bērnu – vecāku; skolēnu – pedagogu sadarbību. Lektores iepazīstināja ar brīvo mācību vidi, kurā, izmantojot pieeju “mācīties darot” (learning by doing) audzēkņiem jau no agrīna vecuma tiek attīstītas domāšanas prasmes un veicināta lietpratība.

NVO “Omsozams Venner” pārstāves aicināja klātesošos biedrības “Intelekta parks” biedrus reflektēt par savu pieredzi darbā ar bērniem un pusaudžiem. Noslēgumā Merete un Ingeborga uzsvēra ārpustelpas sporta aktivitāšu un laika pavadīšanas nozīmi bērnu garīgās un fiziskās veselības un socializācijas prasmju stiprināšanā.

Biedrības “Intelekta parks” biedri uzdeva vairākus diskusiju rosinošus jautājumus par pielietoto metožu atbilstību noteiktam vecumposmam, migrantu integrācijas izaicinājumiem un valodas barjeru dažādu aktivitāšu īstenošanā. Biedrības valdes priekšsēdētāja Maija Burima pateicās Norvēģijas sadarbības partneriem – NVO “Omsozams Venner” par dalīšanos labajā praksē un praktiskajiem piemēriem, sadarbojoties ar dažāda vecuma mērķauditoriju, bet jo īpaši – pirmsskolas vecuma bērniem, kas biedrības “Intelekta parks” jaunajā stratēģijā ir iezīmēta kā viena no būtiskām tālākās darbības prioritātēm.

Darbsemināra laikā iegūtās zināšanas un secinājumi par jaunajām ekoizglītības pieejām un principa “mācīties darot” daudzveidīgu izmantošanu tiks integrētas jaunajās biedrības “Intelekta parks” izglītojošajās aktivitātēs bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un ģimenēm.

Darbseminārs notika ar Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “KAPITĀLS – kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, granta līguma Nr.AIF/2022/KAPAC2/108 finansiālu atbalstu.