14.06.2024

Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu īstenotāju un draugu salidojums

2024. gada 11. jūnijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā notika Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) programmas projektu īstenotāju un draugu salidojums. Tajā bija aicinātas piedalīties Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrības “Intelekta parks” valdes priekšsēdētāja Maija Burima un biedrības locekle Eva Bogdāne, un biedrības ”Omsozams Venner” pārstāves – valdes priekšsēdētāja Ingeborga Mikalsena (Ingebjørg Mikalsen) un biedrības locekle Renāte Hovsdāla (Renate Hovsdal).

Pasākums tika aizvadīts neformālā gaisotnē, atskatoties uz AIF pieciem darbības gadiem, suminot AIF komandu, projektu īstenotājus un partnerus jeb draugus, kas bija ieradušies no programmas donorvalstīm – Norvēģijas un Islandes. Vienlaikus pasākums sniedza lielisku iespēju iepazīties un tīkloties nevalstisko organizāciju vidū potenciāliem nākotnes projektiem.

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” laika posmā no 2022. gada 1. augusta līdz 2024. gada 31. janvārim īstenoja Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu “KAPITĀLS – kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, granta līguma Nr.AIF/2022/KAPAC2/108. Projekta ietvaros tika īstenotas vairākas aktivitātes – izstrādāta biedrības “Attīstības stratēģija”, izvērtēta un aktualizēta biedrības “Intelekta parks” izveidotā Latgales NVO tīklojuma „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” darbība; sadarbībā ar Norvēģijas NVO īstenoti labās prakses pārņemšanas braucieni, organizētas biedrības biedru mācības un pilnveidota biedrības mājas lapa.