02.08.2022

Atbalstīts projekts “KAPITĀLS – Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”

2022. gada janvārī Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” pirmo reizi startēja Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursā #6 “Kapacitātes projekti” un saņēma atbalstu projekta “KAPITĀLS – Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”, ID Nr. AIF/2022/KAPAC2/108, ieviešanai. Projekta īstenošana uzsākta 2022. gada 1. augustā.

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Intelekta parks” kapacitāti un komunikāciju stratēģiskās darbības efektivizēšanai un modernizēšanai.

Projekta ieviešanas laikā tiks izstrādāta biedrības “Intelekta parks” attīstības stratēģija, notiks Latgales NVO tīklojuma „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” darbības izvērtēšana un turpmākās attīstības plāna izstrāde, biedrības biedri projekta ietvaros apgūs jaunas metodes darbam ar mazākumtautību pārstāvjiem un trešo valstu valstspiederīgajiem, projekta vadība piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģijas NVO, kā arī tiks pilnveidota un atjaunota biedrības “Intelekta parks” mājas lapa.

Projekta vadītāja – Maija Burima

Projekta koordinatore – Inese Valtere

Projekta vadītājas asistente – Eva Bogdāne