Projekti

2016 Stāsti par Latviju

Projekta „STĀSTI PAR LATVIJU” mērķis ir īstenot neformālās izglītības aktivitāšu kopu Latvijas diasporas ārvalstīs piederīgajiem bērniem un jauniešiem, lai veicinātu latviešu valodas apguvi, Latvijas kultūras, tradīciju, ekonomisko un biznesa iespēju...

Lasīt vairāk

2014-2015 Būsim pazīstami: Latvijas kultūras kanons

„Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons” Par DU biedrības “Intelekta parks”projektaNr. 2013.EEZ/PP/2/MIC/022grāmatveža pakalpojumu pretende...

Lasīt vairāk

2014-2015 Draugos ar Latviju

Projekta vadošā organizācija – Daugavpils Universitāte (http://du.lv/projekti/projekti/es-programmu-projekti/eiropas-treso-valstu-valstspiederigo-integracijas-fonda-2013-gada-programma/) Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte, piedaloties Eiro...

Lasīt vairāk

2011-2019 Humanitārā akadēmija jauniešiem

„Humanitārā akadēmija jauniešiem” savu darbību uzsāka 2011. gada februārī ar mērķi raisīt jauniešos interesi par literatūras, valodniecības, svešvalodu, teātra, kino, tēlotājmākslas, reliģijas, folkloras un citām kultūras un mākslas jomām, kā arī mot...

Lasīt vairāk

2014-2020 Austrumlatvijas literārā akadēmija

Austrumlatvijas literārā akadēmija (Ala)ir 2013. gadā izveidots, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes iniciēts, instruments talantīgu un radošu Austrumlatvijas topošo literātu izglītošanai DU literatūrzinātnieku vadībā, kā arī pieredzes ap...

Lasīt vairāk

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.