ID Nr. 2024.LV/LVUKR//007/L19

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem 2024

IntegrācijaLatviešu valodas apguveSabiedrības integrācijas fondsUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā

Projekta realizācijas laiks – 2024. gada – 2025 gada
Projekta vadītāja – Maija Burima