ID Nr. 2023.LV/LVUKR/33

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem – 1

IntegrācijaLatviešu valodas apguveSabiedrības integrācijas fondsUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā

Projekta aktualitātes