ID Nr. 2022.LV/LVUKR/07

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

IntegrācijaLatviešu valodas apguveSabiedrības integrācijas fondsUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā

Biedrība “Intelekta parks” saņēmusi finansiālu atbalstu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” projekta īstenošanai 2023. gadā

Kopš 2023. gada 1. marta Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” īsteno Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” projektu Nr. 2023.LV/LVUKR/07.

Kopumā projektā tiek plānots realizēt latviešu valodas kursus 120 stundu apjomā 240 Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Nodarbības notiek klātienē un attālināti. Tiek piedāvātas rīta un vakara grupas A1, A2 un B1 līmenī. Vairums mērķauditorijas ir iepriekšējā perioda kursu dalībnieki, kas turpina mācības un paaugstina savu latviešu valodas prasmes līmeni. Projekta ietvaros tiek plānots, ka tie kursu dalībnieki, kas apgūst vismaz A2 līmeni, pieteiksies valsts valodas prasmes pārbaudei, ko organizē Valsts izglītības satura centrs.