ID Nr. 2023.LV/LVUKR/2/1

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem – 2

IntegrācijaLatviešu valodas apguveSabiedrības integrācijas fondsUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā

Projekta realizācijas laiks – 2023. gada 1. jūlijs - 2023. gada 31. decembris
Projekta vadītāja – Maija Burima

Projekta aktualitātes