ID Nr. PMIF/13.2./2023/1/10

Mans latviešu valodas portfolio

IntegrācijaLR Kultūras ministrijaPMIFSarunu valodas klubsTrešo valstu valstspiederīgie

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda aktivitātes 13.2. „Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” projekts „Mans latviešu valodas portfolio”, Nr. PMIF/13.2./2023/1/10.

Projekta mērķis – latviešu valodas kompetences veidošana trešo valstu pilsoņiem, uzlabojot tās lietošanu ikdienas saziņā un veicinot pilnvērtīgu līdzdalību visās sabiedrības dzīves jomās.

Projekta realizācijas laiks– 2023. gada 1. augusts – 2026. gada 31. jūlijs.
Projekta budžets – 685388,50 EUR
Projekta pedagoģiskā vadītāja – prof. Maija Burima.
Projekta vadītāja – Inese Valtere.
Projekta finansējums: PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75%, Latvijas valsts budžets 25%.

Projekta aktualitātes