Projekti

  ID Nr. 2023.LV/UKR_KO/2/18

  STIPRI KOPĀ – 2. СИЛЬНІ РАЗОМ- 2

  Projekta vispārīgais mērķis – nodrošināt kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.
  Projekta specifiskais mērķis – īstenojot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus, stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību, veicināt mērķauditorijas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu.
  Īstenošanas laiks – 01.07.2023.-31.12.2023.

  • Īstenot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus Ukrainas civiliedzīvotāju adaptācijai Latvijā
  • Stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību
  • Veicināt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu
  IntegrācijaKultūrorientācijas kursi un mācību ekskursijasSabiedrības integrācijas fondsSaliedēšanās pasākumiUkrainas civiliedzīvotāji LatvijāZiemassvētku izstāde-tirdziņš
  ID Nr. 2023.LV/UKR_KO/06

  “STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ”

  Projekta vispārīgais mērķis – nodrošināt kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.
  Projekta specifiskais mērķis – īstenojot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus, stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību, veicināt mērķauditorijas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu.
  Īstenošanas laiks – 01.07.2023.-31.12.2023.

  • Īstenot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus Ukrainas civiliedzīvotāju adaptācijai Latvijā
  • Stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību
  • Veicināt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu
  HakatonsIntegrācijaKultūrorientācijas kursi un mācību ekskursijasSabiedrības integrācijas fondsSaliedēšanās pasākumiUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā
  ID Nr. PMIF/13.2./2023/1/10

  Mans latviešu valodas portfolio

  Projekta mērķis – latviešu valodas kompetences veidošana trešo valstu pilsoņiem, uzlabojot tās lietošanu ikdienas saziņā un veicinot pilnvērtīgu līdzdalību visās sabiedrības dzīves jomās.
  Projekta realizācijas laiks: 01.08.2023. – 31.07.2026.

  • Latviešu valodas kompetences veidošana trešo valstu pilsoņiem
  • Latviešu valodas lietošanas uzlabošana ikdienas saziņā
  • Pilnvērtīgas līdzdalības visās sabiedrības dzīves jomās veicināšana
  IntegrācijaLR Kultūras ministrijaPMIFSarunu valodas klubsTrešo valstu valstspiederīgie
  ID Nr. 2023.LV/LVUKR/33
  • Sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem latviešu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņai sadzīves situācijās, profesionālo pienākumu veikšanai un efektīvai adaptācijai Latvijas sociālajā dzīvē un kultūrtelpā
  • Nodrošināt pilnvērtīgu integrāciju pilsoniskajā sabiedrībā
  IntegrācijaLatviešu valodas apguveSabiedrības integrācijas fondsUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā
  ID Nr. AIF/2022/KAPAC2/108

  “KAPITĀLS: Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”

  Projekta realizācijas laiks – 01.08.2022 – 31.10.2023

  • Biedrības “Attīstības stratēģija”
  • NVO tīklojuma „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” darbības izvērtēšana un aktualizēšana
  • Labās prakses pārņemšana Norvēģijas NVO
  • Jaunu metožu darbam ar mazākumtautību pārstāvjiem, trešo valstu valstspiederīgajiem apguve
  • Biedrības mājas lapas pilnveide
  Aktīvo iedzīvotāju fondsKapacitāteSadarbības tīklojumi
  ID Nr. 2023.LV/LVUKR/07
  • Sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem latviešu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņai sadzīves situācijās, profesionālo pienākumu veikšanai un efektīvai adaptācijai Latvijas sociālajā dzīvē un kultūrtelpā
  • Nodrošināt pilnvērtīgu integrāciju pilsoniskajā sabiedrībā
  IntegrācijaLatviešu valodas apguveSabiedrības integrācijas fondsUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā