18.09.2023

Sākta projekta “Mans latviešu valodas portfolio”, Nr. PMIF/13.2./2023/1/10, realizācija

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” kopš 2023. gada 1. augusta īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda aktivitātes 13.2. „Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” projektu „Mans latviešu valodas portfolio”, Nr. PMIF/13.2./2023/1/10.

Projekta ietvaros latviešu valodas kursus ir uzsākušas 6 grupas jeb 88 trešo valstu valstspiederīgie no Ukrainas, Armēnijas, Krievijas Federācijas, Baltkrievijas un Jaunzēlandes. Kursi notiek gan klātienē, gan tiešsaistes konferenču platformā ZOOM. Ir plānots, ka līdz 2024. gada janvārim 43 izglītojamie no dažādiem Latvijas reģioniem attālināti un 45 izglītojamie no Daugavpils un Augšdaugavas novada klātienē būs uzlabojuši latviešu valodas prasmi par vienu pakāpi un tiks sagatavoti Valsts izglītības satura centra (VISC) valsts valodas prasmes pārbaudei. Lielākā daļa no kursu dalībniekiem – 73 trešo valstu valstspiederīgie, apgūs latviešu valodu A2 valodas prasmes līmenī, bet 15 trešo valstu valstspiederīgie – bez priekšzināšanām, un kursu noslēgumā būs apguvuši latviešu valodu A1 līmenī.

Latviešu valodas nodarbības, izmantojot inovatīvas pieejas valodas apguvē un aktuālus mācību materiālus, nodrošina biedrības “Intelekta parks” pedagogi, kuriem ir daudzu gadu pieredze latviešu valodas mācīšanā.

 

Kursi tiek organizēti Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda aktivitātes 13.2. „Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” projekta „Mans latviešu valodas portfolio”, Nr. PMIF/13.2./2023/1/10, ietvaros.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.

Publikācija sagatavota un ievietota 18.09.2023.