01.08.2023

Atbalstīts projekts “Mans latviešu valodas portfolio”

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”, piedaloties Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda2021.-2027. gada plānošanas perioda aktivitātes 13.2. „Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” atklātas projektu iesniegumu atlases „Latviešu valodas kursi un sarunu valodas klubi (1.posms)” konkursā ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam „Mans latviešu valodas portfolio”, Nr. PMIF/13.2./2023/1/10.

Projekta mērķis– latviešu valodas kompetences veidošana trešo valstu pilsoņiem, uzlabojot tās lietošanu ikdienas saziņā un veicinot pilnvērtīgu līdzdalību visās sabiedrības dzīves jomās.

Projekta realizācijas laiks– 2023. gada 1. augusts – 2026. gada 31. jūlijs.
Projekta budžets– 685 388,50 EUR
Projekta pedagoģiskā vadītāja– prof. Maija Burima.
Projekta vadītāja– Inese Valtere.
Projekta finansējums: projektu līdzfinansē Eiropas Savienība:

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75%

Latvijas valsts budžets 25%