30.01.2024

Sarunu valodas kluba “Es gribu ar tevi parunāt” nodarbības mazina trešo valstu valstspiederīgo nedrošības sajūtu, runājot latviski

Kopš 2023. gada decembra projekta “Mans latviešu valodas portfolio” ietvaros notiek sarunu valodas kluba “Es gribu ar tevi parunāt” nodarbības. Sarunu valodas kluba aktivitātēs piedalās divas klātienes un divas attālinātās grupas, kuru nodarbības vada projekta pedagogi Maija Burima, Inese Valtere, Oļģerts Rihlickis un Līga Struka.

Projekta dalībnieki labprāt apmeklē sarunu valodas klubu, jo tā laikā tiek attīstītas ikdienas saziņas prasmes neformālā gaisotnē, notiek diskusijas par dažādām saistošām tēmām, projekta mērķauditorija mācās pārvarēt “valodas barjeru” un nebaidīties izteikt savu viedokli. Vairums dalībnieku atzīst, ka tieši sarunu valodas klubu laikā ir būtiski mazinājusies viņu nedrošības sajūta, runājot latviešu valodā. To veicina arī  nodarbībās saņemtais atbalsts, ko nodrošina latviešu valodas nesēji – Daugavpils Universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Valodu un kultūras studijas” (latvistikas studijas) studējošie un citi brīvprātīgie, kam latviešu valoda ir dzimtā.

Lai kursu dalībnieki varētu labāk izzināt Latvijas sociālo un kultūras vidi un paplašināt priekšstatus par sabiedrības un indivīda vērtībām, tradīcijām, paražām, uz sarunu valodas kluba nodarbībām tiek aicināti sabiedrībā pazīstami cilvēki – eksperti un viedokļu līderi.

Viens no pirmajiem sarunu valodas klubā tika uzaicināts eksperts vides jomā – Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Daugavpils sektora vadītājs, Daugavpils Universitātes asociētais profesors, ģeoloģijas zinātņu doktors Juris Soms. Viņa piedāvātā tēma “Zaļais dzīvesveids – vai tas nozīmē dzīvot zaļi?” aktualizēja ne tikai vides jautājumus,  bet arī bagātināja sarunu valodas kluba dalībnieku latviešu valodas zināšanas. Projekta mērķauditoriju aizrāva J. Soma izstrādātie integrētās latviešu valodas un vides izzināšanas materiāli. Kluba pozitīvo emocionālo atmosfēru veidoja J. Soma stāstījums par gida darba pieredzi, kā arī “ekoloģiskās pēdas” nospieduma sadalījuma noteikšana.

Sarunu valodas kluba dalībnieki ar nepacietību gaida nākamās nodarbības, jo tajās viesosies Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, kinorežisors un scenārists Jānis Streičs.

Sarunu valodas kluba “Es gribu ar tevi parunāt…” programmas mērķis: sekmēt trešos valstu pilsoņu motivāciju izmantot latviešu valodu daudzveidīgās sadzīves un oficiālās situācijās un pilnveidot veiksmīgai komunikācijai latviešu valodā nepieciešamās saziņas prasmes, nodrošinot neformālu un iekļaujošu vidi valodas lietojuma pieredzes veidošanai un starpkultūru saziņas kompetences pilnveidei, kurā kopā ar latviešu valodas nesējiem tiek izzināta Latvijas sociālā un kultūras vide, tiek paplašināti priekšstati par runātāju kolektīva ikdienas dzīvi, attiecībām, sociālajām normām, sabiedrības un indivīda vērtībām, tradīcijām, paražām, tādējādi stiprinot piederības izjūtu un uzticību Latvijas sabiedrībai. Sarunu valodas kluba “Es gribu ar tevi parunāt” programma tiek īstenota 32 stundu apjomā.

Sarunu valodas kluba “Es gribu ar tevi parunāt” nodarbības tiek organizētas Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda aktivitātes 13.2. „Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” projekta „Mans latviešu valodas portfolio”, Nr. PMIF/13.2./2023/1/10, ietvaros.