21.01.2024

Noslēgušies projekta “Mans latviešu valodas portfolio” 1. grupas latviešu valodas kursi

Noslēgušies projekta “Mans latviešu valodas portfolio” 1. grupas latviešu valodas kursi. Tā laikā izglītojamie būtiski papildinājuši vārdu krājumu, nostiprinājuši runātprasmi, rakstītprasmi, klausīšanās un lasīšanas iemaņas. Būtiski samazinājusies nedrošība valodas lietojumā. Puse izglītojamo jau sekmīgi nokārtojuši A2 līmeņa Valsts valodas prasmes pārbaudi. Pārējie grupas dalībnieki kārtos eksāmenu 2024. gada 2. februārī un 15. februārī.
Pēdējā nodarbība bija ļoti sirsnīga, kurā kursanti pauda pateicību pedagoģei Maijai Burimai par viņas atsaucību, iejūtību un sapratni.
Viena no kursu dalībniecēm sacīja: “Maija, ziniet, Jūs ielikāt mums tik labus latviešu valodas pamatus, kas ļauj mums, ja ir motivācija, tālāk attīstīt savu valodu. Jūs pati zināt, cik labs pedagogs esat, kas ir svarīgi – Jūs visu mums sakārtojāt pa vietām, tālāk tikai mūsu motivācija, vēlme un mūsu spējas, bet tas, ka Jūs mums palīdzējāt iemīlēt valodu un parādījāt tās iespējas, personīgi man tas ir svarīgi. Liels paldies par Jūsu burvīgo darbu!”
Liels paldies visiem kursu dalībniekiem par iesaistīšanos un paveikto darbu! Mēs esam ļoti lepni par jūsu sasniegumiem, un arī turpmāk sniegsim iespēju turpināt apgūt latviešu valodu ar šādu motivāciju un atbalstu!
Kursi tiek organizēti Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda aktivitātes 13.2. „Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” projekta „Mans latviešu valodas portfolio”, Nr. PMIF/13.2./2023/1/10, ietvaros.