Projekti

ID Nr. 2023.LV/UKR_KO/2/18

STIPRI KOPĀ – 2. СИЛЬНІ РАЗОМ- 2

Projekta vispārīgais mērķis – nodrošināt kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.
Projekta specifiskais mērķis – īstenojot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus, stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību, veicināt mērķauditorijas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu.
Īstenošanas laiks – 01.07.2023.-31.12.2023.

 • Īstenot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus Ukrainas civiliedzīvotāju adaptācijai Latvijā
 • Stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību
 • Veicināt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu
IntegrācijaKultūrorientācijas kursi un mācību ekskursijasSabiedrības integrācijas fondsSaliedēšanās pasākumiUkrainas civiliedzīvotāji LatvijāZiemassvētku izstāde-tirdziņš
ID Nr. 2023.LV/UKR_KO/06

“STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ”

Projekta vispārīgais mērķis – nodrošināt kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.
Projekta specifiskais mērķis – īstenojot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus, stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību, veicināt mērķauditorijas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu.
Īstenošanas laiks – 01.07.2023.-31.12.2023.

 • Īstenot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus Ukrainas civiliedzīvotāju adaptācijai Latvijā
 • Stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību
 • Veicināt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu
HakatonsIntegrācijaKultūrorientācijas kursi un mācību ekskursijasSabiedrības integrācijas fondsSaliedēšanās pasākumiUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā
ID Nr. 2023.LV/LVUKR/33
 • Sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem latviešu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņai sadzīves situācijās, profesionālo pienākumu veikšanai un efektīvai adaptācijai Latvijas sociālajā dzīvē un kultūrtelpā
 • Nodrošināt pilnvērtīgu integrāciju pilsoniskajā sabiedrībā
IntegrācijaLatviešu valodas apguveSabiedrības integrācijas fondsUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā
ID Nr. 2023.LV/LVUKR/07
 • Sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem latviešu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņai sadzīves situācijās, profesionālo pienākumu veikšanai un efektīvai adaptācijai Latvijas sociālajā dzīvē un kultūrtelpā
 • Nodrošināt pilnvērtīgu integrāciju pilsoniskajā sabiedrībā
IntegrācijaLatviešu valodas apguveSabiedrības integrācijas fondsUkrainas civiliedzīvotāji Latvijā
ID Nr. PMIF/12/2018/2/04

Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”

Projekta tiešais mērķis – Stiprināt spēju koordinēt un īstenot trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus, pilnveidojot integrācijas procesā iesaistīto speciālistu starpkultūru komunikācijas prasmes zināšanas un zināšanas par kultūras daudzveidību. Projekta vispārīgais mērķis – Trešo valstu valstspiederīgo koordinācijas sistēmas un sadarbības tīkla trešo valstu valstspiederīgo atbalstam izveide Latvijā.

 • Stiprināt spēju koordinēt un īstenot trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus
 • Integrācijas procesā iesaistīto speciālistu starpkultūru komunikācijas prasmes zināšanas
 • Zināšanas par kultūras daudzveidību
IntegrācijaSabiedrības integrācijas fondsTrešo valstu pilsoņu integrācijasZināšanas par kultūru