18.01.2024

Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvju vizīte biedrībā “Intelekta parks”

Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – SIF) Vienas pieturas aģentūras Daugavpils filiāles atklāšanas ietvaros 2024. gada 18. janvārī Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrībā “Intelekta parks” viesojās SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce un sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Sarkanābola.

Vizītes laikā tika pārrunātas biedrības “Intelekta parks” īstenoto SIF programmu projektu aktivitātes. Biedrība “Intelekta parks” demonstrēja videomateriālus par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” projekta “STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ”, ID Nr. 2023.LV/UKR_KO/06  un “STIPRI KOPĀ-2. СИЛЬНІ РАЗОМ-2”, ID Nr. 2023.LV/UKR_KO/18 īstenošanu. Sarunas laikā biedrības “Intelekta parks” valdes priekšsēdētāja Maija Burima pastāstīja par programmas „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” projektu dalībnieku augstajiem rezultātiem Valsts izglītības satura centra valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenos, kā arī iezīmēja biedrības darbības plānus tuvākajā nākotnē.

SIF vadība iepazinās ar biedrības mērķauditorijas vajadzībām, sniedza rekomendācijas SIF atbalstīto projektu tematiskām prioritātēm.