Projekti

ID Nr. PMIF/13.2./2023/1/10

Mans latviešu valodas portfolio

Projekta mērķis – latviešu valodas kompetences veidošana trešo valstu pilsoņiem, uzlabojot tās lietošanu ikdienas saziņā un veicinot pilnvērtīgu līdzdalību visās sabiedrības dzīves jomās.
Projekta realizācijas laiks: 01.08.2023. – 31.07.2026.

  • Latviešu valodas kompetences veidošana trešo valstu pilsoņiem
  • Latviešu valodas lietošanas uzlabošana ikdienas saziņā
  • Pilnvērtīgas līdzdalības visās sabiedrības dzīves jomās veicināšana
IntegrācijaLR Kultūras ministrijaPMIFSarunu valodas klubsTrešo valstu valstspiederīgie