05.08.2023

Atbalstīts programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” projekts Nr. 2023.LV/LVUKR/2/1.

Kopš 2023. gada 8. maija Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” īsteno Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” projektu Nr. 2023.LV/LVUKR/2/1.

Kopumā projektā tiek plānots realizēt latviešu valodas kursus 120 akadēmisko stundu apjomā 408 Ukrainas civiliedzīvotājiem. Nodarbības notiek gan klātienē, gan attālināti. Tiek piedāvātas rīta un vakara grupas A1, A2,B1 un B2 līmenī.

Vairums mērķauditorijas ir iepriekšējā perioda kursu dalībnieki, kas turpina mācības un paaugstina savu latviešu valodas prasmes līmeni. Projekta ietvaros tiek plānots, ka tie kursu dalībnieki, kas apgūst vismaz A2 līmeni, pieteiksies valsts valodas prasmes pārbaudei, ko organizē Valsts izglītības satura centrs. Pēc iepriekšējās pieredzes ir novērots, ka kursanti ir ļoti ieinteresēti valsts valodas prasmes pārbaudes nokārtošanā.