08.12.2023

Noslēdzies programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” projekts Nr. 2023.LV/LVUKR/2/1.

  1. gada 8. decembrī noslēdzies Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” īstenotais Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” projekts Nr. 2023.LV/LVUKR/2/1.

Projekta laikā latviešu valodu A1 līmenī apguva 156, A2 līmenī 132, B1 līmenī 96 un B2 līmenī 24 Ukrainas civiliedzīvotāji. Kursu dalībnieki piedalījās nodarbībās gan attālināti, gan klātienē. Kursu laikā daudzi dalībnieki pieteicās valsts valodas prasmes pārbaudei un sekmīgi nokārtoja eksāmenu 73 kursu dalībnieki – A1 līmenī 38, A2 līmenī 31, B1 līmenī 4.

Pasniedzējiem ir patiess prieks par kursu dalībnieku sasniegumiem un izrādīto interesi apgūt latviešu valodu.

Kursu dalībnieki izrādīja interesi arī turpmāk piedalīties dažādos pasākumos, kas palīdzētu viņiem integrēties Latvijas sabiedrībā. Viņi atzīst, ka latviešu valodas apguve krietni atviegoja viņiem darba attiecību uzsākšanu un ikdienu.

Nataliia: Liels paldies, kursu organizācija ir augstā līmenī. Mūsu pedagogs Oļģerts ir lielisks!

Alona: Paldies 💓, es jau esmu mācījusies pie jums kursos, man ļoti patika jūsu iejūtīgā attieksme un pieeja, jūsu skolotāji, kuratori un vadība bija ļoti uzmanīga un draudzīga. Ļaujiet man izteikt jums pateicību, esmu ļoti gandarīta, ka jūs tā pacentāties.

Segii: Paldies par kursiem! Dace ir ļoti labs pedagogs, viņa man daudz iemācīja gan par valodu, gan Latvijas kultūru. Es esmu ieguvis sev ne tikai lielisku pasniedzēju, bet arī labu paziņu, kas sniedz atbalstu arī ārpus nodarbību laika.