31.01.2024

DU ikgadējā starptautiskā humanitāro zinātņu konference “Janvāra lasījumi” šogad notika ar biedrības “Intelekta parks” atbalstu

Daugavpils Universitātes (DU) Mūžizglītības, zinātnes un kultūras komunikācijas biedrība “Intelekta parks” atbalstījusi DU ikgadējās starptautiskās humanitāro zinātņu konferences Janvāra lasījumi norisi, uzaicinot dalībai digitālajām humanitārajām zinātnēm veltītajā konferences plenārsēdē atpazīstamus nozares ekspertus – LU LFMI vadošo pētnieci Dr. philol. Sanitu Reinsoni un Vidzemes Augstskolas asociēto profesoru, Dr.sc.ing. Arni Cīruli, kā arī iesaistoties konferences programmas publicēšanā.

Konference notika 2024. gada 25.–26. janvārī klātienes un attālinātā formā. Konferences fokuss ir humanitāro zinātņu jomas – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures pētījumi, kultūras studijas u. c. DU XXXIV starptautiskajā humanitāro zinātņu konferencē Janvāra lasījumi uzstājās 120 referenti no Čehijas, Igaunijas, Itālijas, Izraēlas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Ukrainas un Polijas. Konferences Zinātnisko komiteju vadīja un konferences plenārsēdes darbu organizēja biedrības “Intelekta parks” valdes priekšsēdētāja profesore, akadēmiķe Dr. philol. Maija Burima.

Konference kopš 1991. gada tiek rīkota janvāra pēdējā ceturtdienā un piektdienā, tāpēc konferences organizētāji un dalībnieki to sauc par Janvāra lasījumiem. Konferences idejas inspirētājs ir DU emeritētais profesors, Dr. habil. philol., LZA korespondētājloceklis Fjodors Fjodorovs (1939–2020).