29.06.2023

Atbalstīts projekts “STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ”

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”, piedaloties Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” konkursā, ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam “STIPRI KOPĀ. СИЛЬНІ РАЗОМ”, ID Nr. 2023.LV/UKR_KO/06!

Projekta vispārīgais mērķis – nodrošināt kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.

Projekta specifiskais mērķis – īstenojot kultūrorientācijas kursus un socializācijas pasākumus, stiprināt Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, sabiedrību, veicināt mērķauditorijas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sadarbību ar uzņemošo kopienu.

Mērķa grupa – 260 Ukrainas civiliedzīvotāji un 25 uzņemošās kopienas pārstāvji.

Īstenošanas vieta – Daugavpils, Krāslavas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Rīga – klātienes aktivitātēm, visa Latvija – attālinātajām aktivitātēm.

Īstenošanas laiks – 01.07.2023.-31.12.2023.

Projekta budžets – 60 000 EUR

Projekta vadītāja – Maija Burima.

Aktivitātes un rezultāti.
1) Kultūrorientācijas kursos iegūtās zināšanas veidos Ukrainas civiliedzīvotāju izpratni par Latvijas valstiskumu, sabiedrību un vērtībām, sniegs ierosmes iegūto zināšanu pārnesi, veicinot adaptāciju Latvijas sabiedrībā. Kultūrorientācijas kursi tiks īstenoti klātienē, attālināti un hibrīdformātā.
2) Saliedēšanās pasākums “STIPRI KOPĀ” formēs Ukrainas civiliedzīvotāju priekšstatu par Latvijas sabiedriskās dzīves procesiem, vērtībām, komunikācijas modeļiem. Praktiskās darbības meistarklasēs veidosies jauni Latvijas un Ukrainas iedzīvotāju sadarbības ietvari un tīklojumi, tiks pārņemta veiksmīga mazās uzņemējdarbības pieredze, apzināts uzņēmējdarbības iniciatīvu potenciāls.
3) Uzņēmējdarbības iniciatīvu hakatona “Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas sabiedrības pārstāvju līderības un sadarbības veicināšanai” dalībnieki stiprinās sadarbības un līderības prasmes, attīstīs oriģinālas uzņēmējdarbības idejas, izvērtējot iespējas iekļauties Latvijas uzņēmējdarbības paradigmā.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par projekta aktivitāšu saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.