28.06.2024

Aicinām Ukrainas civiliedzīvotājus pieteikties bezmaksas kultūrorientācijas kursiem!

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība aicina Ukrainas civiliedzīvotājus pieteikties bezmaksas kultūrorientācijas kursiem!

Kultūrorientācijas kursos piedāvājam apgūt šādas tēmas:

  • Latvijas vēsture
  • Latvijas kultūras kanona vērtības
  • Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas
  • Izglītība
  • Latviešu valoda darbā un ikdienā
  • Sabiedrība un sadzīve
  • Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi
  • Valsts pārvalde, tiesiskums un līdzdalība vietējās kopienas aktivitātēs

Nodarbības notiks attālināti tiešsaistes saziņas platformā ZOOM. Kursu ilgums – 32 stundas.

Pieteikšanās: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe95VMgB4CDmqkLE3Tm4hv6ZVKHtGeBJgAwC6DVKBSI-cjzqQ/viewform?usp=sf_link

Papildu informācija pa telefonu +371 20225716 vai e-pastu kulturaukrainiem@gmail.com.

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” projektu “STIPRI KOPĀ – 3. СИЛЬНІ РАЗОМ – 3”, ID Nr. 2024.LV/UKR_KO/003/L2 finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par projekta aktivitāšu saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.