Projekti

ID Nr. PMIF/12/2018/2/04

Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: „Starpkultūru dialogs”

Projekta tiešais mērķis – Stiprināt spēju koordinēt un īstenot trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus, pilnveidojot integrācijas procesā iesaistīto speciālistu starpkultūru komunikācijas prasmes zināšanas un zināšanas par kultūras daudzveidību. Projekta vispārīgais mērķis – Trešo valstu valstspiederīgo koordinācijas sistēmas un sadarbības tīkla trešo valstu valstspiederīgo atbalstam izveide Latvijā.

  • Stiprināt spēju koordinēt un īstenot trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus
  • Integrācijas procesā iesaistīto speciālistu starpkultūru komunikācijas prasmes zināšanas
  • Zināšanas par kultūras daudzveidību
IntegrācijaSabiedrības integrācijas fondsTrešo valstu pilsoņu integrācijasZināšanas par kultūru