Projekti

ID Nr. AIF/2022/KAPAC2/108

“KAPITĀLS: Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai”

Projekta realizācijas laiks – 01.08.2022 – 31.10.2023

  • Biedrības “Attīstības stratēģija”
  • NVO tīklojuma „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” darbības izvērtēšana un aktualizēšana
  • Labās prakses pārņemšana Norvēģijas NVO
  • Jaunu metožu darbam ar mazākumtautību pārstāvjiem, trešo valstu valstspiederīgajiem apguve
  • Biedrības mājas lapas pilnveide
Aktīvo iedzīvotāju fondsKapacitāteSadarbības tīklojumi