15.05.2024

Atbalstīts programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” projekts Nr. 2024.LV/LVUKR//007/L19

Kopš 2024. gada 15. maija Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” īsteno Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” projektu Nr. 2024.LV/LVUKR//007/L19.

Kopumā projektā tiek plānots realizēt latviešu valodas kursus 40 grupām. Nodarbības notiek gan klātienē, gan attālināti. Tiek piedāvāta latviešu valodas apguve A1, A2,B1,B2 un C1 līmenī.

Vairums mērķauditorijas ir iepriekšējā perioda kursu dalībnieki, kas turpina mācības un paaugstina savu latviešu valodas prasmes līmeni. Projekta ietvaros tiek plānots, ka tie kursu dalībnieki, kas apgūst vismaz A2 līmeni, pieteiksies valsts valodas prasmes pārbaudei, ko organizē Valsts izglītības satura centrs. Pēc iepriekšējās pieredzes ir novērots, ka kursanti ir ieinteresēti kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi.

“Intelekta parks” ir viens no vadošajiem latviešu valodas kursu organizatoriem. Mūsu pasniedzēji ir augsti kvalificēti, ar lielu pieredzi valodas mācīšanā, daudziem ir filoloģijas un pedagoģijas maģistra vai doktora grāds. Pēdējo 2 gadu laikā mūsu kursus ir pabeiguši vairāk nekā 800 ukraiņu!

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” projektu Nr. 2024.LV/LVUKR//007/L19 finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par projekta saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”.