04.07.2024

“Intelekta parks” pārstāves piedalās biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” pasākumā

2024. gada 3. jūlijā, biedrības “Intelekta parks” pārstāves Ingrīda Kupšāne un Eva Bogdāne piedalījās biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” organizētajā pasākumā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas īsteno Ukrainas bēgļu atbalsta projektus.

Tikšanās laikā tika apkopota NVO projektu pieredze un sniegta informācija par turpmākajiem pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. Grupu darbā tika pārrunāts, kas būtu nepieciešams efektīvai atbalsta sniegšanai 2025. gadā.
Tāpat visi klātesošie tika iepazīstināti ar biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” sagatavotajiem informatīvajiem resursiem Ukrainas bēgļiem Latvijā.
Priecājamies par dāvanu – rokasgrāmatu “Dzīvo Latvijā”, kas tapusi ar Eiropas Savienības atbalstu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības (“Emergency Assistance”) projekta ietvaros.

Paldies biedrībai “Gribu palīdzēt bēgļiem” par tikšanos, kas rosināja tīkloties un rast jaunas idejas bēgļu atbalsta veicināšanai.