30.05.2022

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” saņēmusi finansiālu atbalstu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” projekta īstenošanai

 

Kopš 2022. gada 24. maija Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” īsteno Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” projektu Nr. 2022.LV/LVUKR/33.

Kopumā projektā tiek plānots realizēt latviešu valodas kursus 120 stundu apjomā 288 Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Nodarbības notiek klātienē, attālināti un hibrīdformā. Tiek piedāvātas rīta, dienas un vakara grupas.

 

Latviešu valodas kursi A1 līmenī 120 stundu apjomā tiek īstenoti Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”, projekta Nr. 2022.LV/LVUKR/33, ietvaros.