12.02.2024

Biedrības “Intelekta parks” pārstāves piedalījās ESPON un TERRES projektu nākotnes darbnīcā par teritoriālo noturību

2024. gada 6. februārī Intelekta parks pārstāves Diāna Ļeonova un Līga Struka piedalījās “ESPON un TERRES projektu nākotnes darbnīcā par teritoriālo noturību”. Pasākums notika Marka Rotko Mākslas Centrs konferenču sektorā.
Nākotnes darbnīcā tika diskutēts par teritoriālās noturības jēdzienu un tā nozīmi. Pasākuma dalībnieki veica risku kartēšanu Latgalē, aktualizējot galvenos problēmjautājumus un to risinājumus.
Lai sniegtu vispusīgu pārskatu par noturīguma faktoriem, dalībnieki apvienojās darba grupās, kurās tika apspriesti un identificēti Latgales noturības faktori.
Pasākuma noslēgumā tika apkopoti un pārrunāti sasniedzamie rezultāti. Nākotnes darbnīcas dalībnieki izteica vērtīgus padomus un idejas tālākajiem soļiem, lai veiksmīgāk attīstītu uzņēmējdarbību Latgalē.
Pateicamies Nordregio un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā par šo iespēju un atbalstu nākotnes pētījumu veikšanā par Latgales noturību!