21.04.2024

Aicinām 7. – 9. klašu skolēnus piedalīties nometnē “VēstīJUMS”

Aicinām 7. – 9. klašu skolēnus piedalīties radošās rakstīšanas dienas nometnē, kas notiks no 2024. gada 10. – 14. jūnijam Daugavpilī

Nodarbības notiks klātienē mūsdienīgi iekārtotās mācību telpās Daugavpils centrā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00. 

Nometnes laikā:

  • Veicināsim latviešu valodas un radošās rakstīšanas zināšanu un prasmju apguvi skolēniem saistošā veidā;
  • Padziļināsim skolā apgūtās zināšanas par tekstveides principiem;
  • Iztēles attīstīšanai, skaidra viedokļa izteikšanai un argumentācijas prasmju pilnveidei izmantosim virtuālās realitātes brilles (VR);
  • Attīstīsim radošo un kritisko domāšanu, organizējot praktiskas teksta koprades aktivitātes;
  • Piedāvāsim atgādnes, kas noderēs, gatavojoties valsts pārbaudes darba latviešu valodā tekstveides (pārsprieduma) daļai;
  • Neformālā un drošā vidē veicināsim skolēnu spēju uzstāties publiski, prezentējot savus jaunradītos tekstus, izvairoties no lieka satraukuma;
  • Dosimies pārgājienos, lai iepazītos ar kultūrvēsturiskām vietām un izmantotu tās jaunrades uzdevumiem, kā arī lai organizētu publisku performanci – dalībnieku radīto darbu priekšlasījumus.

Pieteikšanās – https://ej.uz/pieteiksanasvestijumam

Papildu informācija – https://vestijums.mozellosite.com/