Sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Biedrībai no 30.05.2012. ir spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas statuss 3 darbības jomās: